Omgaan met re-integratie tweede spoor

Bijgewerkt: nov 5

Bijna elke organisatie heeft wel eens te maken met een langdurig zieke medewerker. Als blijkt dat er geen passend werk meer beschikbaar is, moet de werkgever een tweede-spoortraject opstarten. Dit dient te gebeuren in de eerste zes weken na de eerstejaarsevaluatie. In dit traject gaat de medewerker op zoek naar een passende functie bij een nieuwe werkgever.

Wees duidelijk

Soms merk ik in de begeleiding van medewerkers in tweede-spoortrajecten dat er weinig begrip is tussen werkgever en medewerker. Een duidelijke communicatie tussen jou en je re-integrerende medewerker is daarom van belang. Ook als het geen prettige boodschap is voor je medewerker, is een eerlijke en transparante communicatie van belang. Zo ontstaat wederzijds begrip en kun je alle twee je verantwoordelijkheid nemen voor een goede re-integratie. Let erop dat je als werkgever eindverantwoordelijk blijft voor een goed dossier, ook al voert een externe partij het traject uit.


Solliciteer na de formulering van het persoons- en zoekprofiel 1x per week

Tijdens het tweede spoortraject krijgt jouw medewerker zicht op de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt buiten jouw organisatie. Jouw medewerker formuleert een persoons- en zoekprofiel, waarna de medewerker zelfstandig kan solliciteren. Er is een werkwijzer Poortwachter (UWV) die de aanpak van re-integratie beschrijft. Daarin staat beschreven wat er van alle betrokken partijen wordt verwacht tijdens de eerste twee ziektejaren. Het is belangrijk dat je medewerker vanaf de formulering van het persoons- en zoekprofiel ten minste 1 keer per week solliciteren, anders wordt er niet voldaan aan de verplichtingen.

Denk aan re-integratiebudget in je beleid

Drie maanden voor het einde van de loondoorbetalingsverplichting vindt de WIA-aanvraag plaats. UWV toetst onder andere of de inspanningen van alle betrokken partijen bij een tweede-spoortraject voldoende is. Wees je ervan bewust dat een loonsanctie wordt opgelegd als er onvoldoende re-integratieactiviteiten zijn uitgevoerd in het eerste of tweede spoor.

Je zou een budget kunnen reserveren voor zorg die niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekering van jouw medewerker. Daardoor heb je je medewerker waarschijnlijk weer sneller aan het werk en voorkom je loonsancties. Daarnaast is het goed om een opleidingskostenpotje te hebben voor re-integratietrajecten, want in sommige verzuimsituaties is omscholing een must. Hoewel je als werkgever niet verplicht bent opleidingskosten te betalen als niet vaststaat of deze opleiding tot werkhervatting bij een andere werkgever leidt, kunnen er tijdens het opleidingstraject wel ontwikkelingen ontstaan die leiden tot werkhervatting. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de medewerker een stageplek vindt waar een baan in het vooruitzicht wordt gesteld. In zo’n situatie kan de werkgever toch verplicht zijn de genoten opleiding te vergoeden.

KvK-nummer: 64226069

Reutsedijk 9 - 6B, 5264 PC Vught

  • LinkedIn Social Icon
  • White Facebook Icon