top of page

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Bolwerk van het leven verklaar je deze privacyverklaring te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Privacyverklaring

Bolwerk van het leven, gevestigd te Vught, met KvK nummer 64226069, begeleidt individuen en groepen effectiever in het werk te laten zijn en meer energie uit het leven te halen. Zij richt zich op training en coaching om mensen mentaal en fysiek in beweging te brengen. Op het gebied van persoonlijke groei, loopbaanbegeleiding, HRM advisering, duurzame inzetbaarheid en sportbegeleiding, zulks in de meest ruime zin des woords.

 

Website en cookies

De website van Bolwerk van het leven verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Bolwerk van het leven kan je niet identificeren.

 

Persoonsgegevens

Bolwerk van het leven verzamelt uitsluitend tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar zijn gesteld door jezelf of derden aan wie je daarvoor toestemming geeft. Deze informatie kan onder andere bestaan uit je NAW-gegevens, functie, bedrijfs- of privéadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over je loopbaan (waaronder bijvoorbeeld je cv) en interessegebieden.

 

Verstrekking aan derden

Er worden gespreksverslagen en rapportages gemaakt gedurende de dienstverlening van Bolwerk van het leven. In het kader van het bevorderen van een goede en efficiënte dienstverlening en het verrichten van administratieve handelingen, kunnen jouw persoonsgegevens worden uitgewisseld met derden. Met deze derden (denk bijvoorbeeld aan een arbodienst, een coachbureau of een door Bolwerk van het leven ingehuurde coach) heeft Bolwerk van het leven een verwerkersovereenkomst. Je gegevens worden pas aan derden verstrekt nadat jij toestemming gegeven hebt.

 

Bolwerk van het leven behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of gerechtvaardigd is om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bolwerk van het leven te beschermen. Daarbij wordt jouw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

 

Ook komt het voor dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden met een bevoegde derde, zoals een ingehuurd administratiekantoor. In dat geval zullen uitsluitend de gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

Bewaartermijn

Bolwerk van het leven zal je persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang dit nodig is om een goede dienstverlening te leveren. Bolwerk van het leven houdt zich aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bolwerk van het leven zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in je dossier, een rectificatie of het wissen van jouw persoonsgegevens. Dit verzoek doe je per e-mail (info@bolwerkvanhetleven.nl) of telefonisch (06-57838720).

 

Hoe jouw gegevens zijn beveiligd

Alle apparaten die jouw gegevens ontsluiten zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Handgeschreven aantekeningen worden bewaard in een afsluitbare kast. Bijlagen die per e-mail worden verzonden worden versleuteld verstuurd.

 

Klacht

Er wordt zorgvuldig omgegaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt een datalek ontstaan, dan zal Bolwerk van het leven dit melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen treffen. Als jij zelf een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bolwerk van het leven, dan kun je een klacht indienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen en feedback

Mocht je vragen of feedback hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op (info@bolwerkvanhetleven.nl).

 

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

bottom of page