Mijn methodiek

Groei is een doorlopend proces. Het windmolentje in mijn logo symboliseert de beweging die ik realiseer in HR beleid, binnen teams en bij individuele ontwikkeling. Dat doe ik met een oprechte, respectvolle en resultaatgerichte manier van adviseren, coachen en trainen. Mijn methodiek is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en evidence based methodieken.

1. Onderzoek en analyse

Ik start mijn begeleiding met het onderzoeken van de huidige situatie en analyseer de data die ik ophaal aan de hand van interviews en/of testen en trek conclusies op basis van bewezen modellen. Je wordt je bewust van het ontwikkelpotentieel.

2. Doelen bepalen

Door het inzicht dat je hebt gekregen in de huidige situatie, bepaal je je doelen. Daarbij hanteer je een stappenplan en tijdlijn om de realisatie van je doelen te volgen.

3. Ontwikkelen

Je maakt keuzes en gaat je (al dan niet samen met je teamleden) ontwikkelen door de verandering te omarmen en het gewoon te gaan doen!

4. Evaluatie en verdere groei

Je evalueert je ontwikkeling door te reflecteren op de vorderingen van je doelen. Je blijft leren en groeien.

HR Advies

Teamontwikkeling

Personeels-ontwikkeling